Fonden Krogens Bo og Fritidsgård​

Målgruppe

​Botilbuddet henvender sig til borgere over 18 år med nedsat psykisk funktionsevne og lettere fysiske handicaps, men ikke kørestolsbrugere. ​Borgere som har behov for støtte og ikke er i stand til at klare et liv i egen bolig.


Arbejdet med den enkelte borger tager udgangspunkt i deres handleplan, som er udarbejdet i samarbejde med sagsbehandler. ​Planen indeholder ønsker fra såvel borgeren samt eventuelt pårørende om mål for det kommende år. ​


Borgerne i tilbuddet oplever tryghed, udvikling, glæde og socialt samvær med ligestillede. 


Sideløbende med dette ydes der støtte og vejledning samt træning i de mange ting, som borgerne har brug for i livet.


Det prioriteres højt, at beboerne er i beskæftigelse eller under uddannelse. På Krogens Bo- og Fritidsgård er der mulighed for at arbejde. Vi har en stor have med græs, samt en mindre urtehave. Andre beboere arbejder på beskyttet værksted eller ansat i skånejob.

Der lægges vægt på, at miljøet på Krogens Bo- og Fritidsgård fungerer, så alle kan trives. Miljøet er præget af glæde og accept - og den enkelte beboer må forholde sig ansvarligt til de øvrige beboere.

Der arbejdes målrettet med at sikre beboerne en meningsfuld, tryg og udviklende hverdag, hvor de fastholdes i aktiviteter og sikres deltagelse i større eller mindre grad i dagligdags gøremål, således at deres liv ligger sig så tæt som muligt op af et ”normalt” liv i familiære rammer.

Derfor tilbydes der også ferieture i ind- og udland. Der spises i mindre grupper, og der inviteres til hinandens fødselsdage etc.

Fonden Krogens Bo- og Fritidsgård

Lorupvej 40
​4200 Slagelse

Telefon: 40 47 80 58

E-mail: krogens@pc.dk